Organisation

Skolans organisation

Läsåret är indelat i fyra perioder där varje period avslutas med en bedömnings– och analyskonferens, (oktober, januari, mars och juni). Innan konferensen ska man ha uppdaterat elevernas skriftliga omdömen samt fyllt i bedömnings- och analysschemat. Man ska också ha börjat reflektera över varför måluppfyllelsen i ens ämne ser ut som den gör. På konferensen analyseras resultaten tillsammans i arbetslaget och med rektor närvarande. Utifrån analysen görs en plan upp för vad som behöver göras för att nå högre måluppfyllelse till nästa konferens.

 

Arbetslag

Skolan består läsåret 17/18 av tre arbetslag. Detta innebär att varje arbetslag ansvarar för en årskurs elever i skolan. Till största delen har läraren sin undervisning i det arbetslag den är placerad i men i vissa fall förekommer det även att de undervisar i ytterligare ett eller flera arbetslag.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image