Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarens huvudsakliga uppdrag är att informera och vägleda eleverna inför kommande studie- och yrkesval samt att vara till stöd för lärarna i deras arbete med studie- och yrkesorientering i undervisningen.

Studie- och yrkesvägledaren erbjuder vägledningssamtal som kan ge dig som elev:

  • medvetenhet om dig själv
  • medvetenhet om alternativen (vad finns det för utbildningar/skolor/yrken)
  • förmåga att fatta beslut
  • styrka att genomföra ett beslut
  • insikt för ett genomtänkt val
  • förståelse för möjligheter och begränsningar.

Främst handlar vägledning om att ta reda på vem du är, dina personliga egenskaper, intressen och erfarenheter. Vägledning är tänkt att hjälpa dig så du kan använda hela din kapacitet för att nå dina mål i framtiden.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image