Diskriminering och kränkande behandling

Alla elever på Nyhemsskolan ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.

På Nyhemsskolan ska ingen mobbning, trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling förekomma. Om något av ovanstående ändå sker, är det skolans ansvar att se till att detta upphör. All personal har ansvar för elevernas trivsel, och att kränkande behandling inte förekommer. Ytterst är det rektor som har ansvaret för detta arbete.

Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och med varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god inlärning ska kunna ske.

Läs mer i Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf-fil 803 Kb, öppnas i nytt fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image