Så arbetar vi

Verksamhetsidé

Verksamheten inom Nyhemsskolan 7-9 ska präglas av trygghet, lärande, trivsel och arbetsglädje där eleven sätts i centrum.

Det är viktigt att alla förstår vad denna idé innebär och att vi alla drar åt samma håll.

  • Vi arbetar förebyggande och aktivt för att eleven ska känna sig trygga i skolan  
  • Vi vill att eleven ska fokusera på sin egen kunskapsutveckling, dvs hur väl eleven utvecklat de förmågor som beskrivs i varje ämne
  • Vi arbetar för att skapa en positiv arbetsmiljö genom att satsa på den fysiska miljön och att fokusera på det positiva hos varandra
  • Vi fokuserar på individens utveckling för att eleven ska känna tilltro till sig själv och sin framtid

 

Vi måste arbeta målmedvetet för att skapa tillit och förtroende mellan elev och personal och skapa förutsättningar för att eleven ska kunna känna trygghet, ha framtidstro och utveckla sina kunskaper. Alla medarbetare prioriterar därför att skapa goda relationer med våra elever.

 

Prioriterade verksamhetsmål 2017/18

-  Öka måluppfyllelsen

Öka delaktigheten för elever och vårdnadshavare genom en förbättrad kommunikation

-  Stimulera elevers lust att lära och skapa helhetsperspektiv

-  Förbättra  vår image

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image