Språkval åk 6

Språkval

Från och med höstterminen 2015 har Finspångs Kommun beslutat att erbjuda elever språkval till årskurs 7. Tas bort som val i årskurs 6.

Moderna språk – tyska, franska och spanska

I Finspångs kommun erbjuds tyska, franska och spanska. De ökade kontakterna med andra länder och teknikens snabba utveckling ställer krav på goda kunskaper i språk. Undervisningen syftar till att eleverna skall få sådana kunskaper så att de kan förstå och använda språket i tal och skrift. Undervisningen skall också ge ett vidgat perspektiv på levnadsförhållanden, tankesätt och kultur i de länder där språket används.

Förutsättningar för alla språkval

För att en undervisningsgrupp skall bildas krävs att minst 5 elever i Finspångs kommun väljer samma språk. Detta innebär att en elev kan få läsa språket på en annan skola, eventuellt byta skola. Andrahandsvalet är av stor betydelse eftersom elevernas förstahandsval inte alltid kan tillgodoses. Detta beroende på antalet elever som väljer till varje språk.

Byte av språkval

Språkvalet som eleven gör, bör eleven läsa under den resterande grundskoletiden. Från och med årskurs 7 kommer de elever som ej nått målet/målen i svenska och/eller engelska att få möjlighet att byta språkval till förstärkt svenska eller engelska. Ett byte sker i samråd med berörda språklärare, klasslärare, elev, förälder och rektor.

Schemalagd tid och läxor

Språkvalsundervisningen är fördelad på två gånger per vecka för årskurs 6. Samtliga språkval innebär regelbundna hemuppgifter för eleverna.

Mer information om språkvalet

Är du som elev eller förälder nyfiken på att få veta mer om de olika språken är ni välkomna att besöka skolan på Öppet Hus. Under den dagen kommer det finnas möjlighet för er att delta på en eller två lektioner med språkundervisning. Ni kan också besöka UR:s hemsida för att få ytterligare information.

Om gymnasiet

Alla program är möjliga att läsa oavsett förkunskaper i annat språk än engelska. Fortsatta språkstudier på gymnasiet kan ge högre meritpoäng inför eventuella högskolestudier. Behörighetsreglerna för att få påbörja en gymnasieutbildning kommer att vara olika för yrkesprogram och högskoleförberedande program. För mer information om vad som gäller för de olika gymnasieprogrammen och högskolestudier, kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.


Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image