Rejmyre skola

Rejmyre skola, fotograf Hans Svensson

Rejmyre skola har klasser från förskoleklass till skolår 6.

Eftersom vi har olika många elever i årskurserna organiserar vi oss i både åldershomogena och åldersblandade klasser. 

Skolan strävar mot att ha en bred inriktning, allt från att satsa mycket på att kunskap är viktigt för elevernas framtid, till att utnyttja den vackra natur som omger skolan.

 


Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image