Så arbetar vi

Rejmyre skola är uppdelad i två byggnader. I den ena finns årskurs F-3 och fritidshemmet. I den andra finns årskurs 4-6.

Elevantalet varierar mellan årskurserna och därför ser vår organisation olika ut år från år. För närvarande har vi en F-1 klass, årskurs 2-3, årskurs 4-5 och årskurs 6.

All personal ingår i ett gemensamt arbetslag där förskollärare, fritidspedagog, lärare och resurspersonal ingår.

Lärarna från åk 4-6 jobbar som ämneslärare i några ämnen var, och undervisar i flera årskurser. Detta gör att barnen blir våra gemensamma barn som vi känner väl och barnen känner väl igen alla vuxna på skolan.

Lärarna i åk 1-3 undervisar sin klass i alla ämnen utom i slöjd, idrott och musik.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image