Skolråd

Syftet med skolrådet är, dels öka samarbetet mellan skola och hem, dels ge föräldrar och vårdnadshavare ökat inflytande över sina barns skolgång.

Mål

Skolan ska eftersträva ett ökat föräldrainflytande, så att personal och vårdnadshavare tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Befogenheter

Enligt kommunallagen ska skolråd, som inte ansökt om att bilda eller godkänts som lokal styrelse av kommunstyrelsen, enbart fungera som en samrådsgrupp och saknar alla befogenheter att fatta beslut. Det är alltid rektor som fattar beslut. Skolrådet ska behandla principer och riktlinjer inom rektorsområdet som till exempel:

Budget och ekonomi

  • Skolans styrdokument och annan planering
  • Lokalfrågor
  • Arbetsmiljöfrågor
  • Ordning och trivsel
  • Kontakter mellan skola och hem
  • Uppföljning och utvärdering
  • Övriga frågor som skolrådet vill ta upp
  • Frågor som rör enskild individ ska inte behandlas.

Riktlinjer för skolråd i grundskolan och kommunövergripande skolråd för dessa råd (pdf-fil 456 Kb, öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image