Elevråd

Varje klass väljer två representanter till elevrådet. De är språkrör mellan sin klass och elevrådet.

På varje elevråd, som sker ca en gång per månad, finns det någon vuxen med för att stödja och utbilda eleverna.

Syftet med elevrådet är att vara ett forum för eleverna, där deras synpunkter och förslag kan föras vidare till rektor, politiker och andra tjänstemän.

Elevrådet diskuterar förbättring av skolan och eventuellt fritiden. Alla beslut som elevrådet fattar är demokratiska. De frågor elevrådet behandlar rör bland annat:

  • skolandan
  • elevutbildning
  • arbetsmiljön

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image