Så här arbetar vi

Nyhems grundsärskola arbetar utifrån läroplanen för grundsärskolan 2011 och i vår verksamhet lägger vi tonvikt vid att utveckla elevernas:

  • sociala kompetens, självkänsla, självkännedom och självständighet.
  • språk och kommunikationsförmåga.
  • förmåga att utveckla strategier för att kompensera sina svårigheter.

Vi arbetar med en tydliggörande pedagogik som framför allt är visuell och konkret. Skoldagen är väl strukturerad med goda rutiner, vilket skapar trygghet för eleverna. Arbetet sker både individuellt och i grupp och vi anpassar materiel och undervisning efter våra elever. Vi ger eleverna tid att utvecklas i sin egen takt och tar tillvara på alla elevers starka sidor så att varje elev ska känna att den lyckas.

Vi använder oss av TAKK (tecken som stöd) och bilder/foton (communicate in print) som kommunikationshjälpmedel för de elever som behöver det. I vår undervisning tar vi även hjälp av digitala läro/hjälpmedel såsom interaktiva tavlor, ipads och datorer samt specialpedagogiska hjälpmedel.

På Nyhems grundsärskola arbetar vi för att skapa en gemenskap inom och mellan klasserna, bl.a. genom stormöten, gemensamma friluftsaktiviteter och fester. Tillsammans med eleverna har vi utarbetat en gemensam värdegrund som genomsyrar den dagliga verksamheten. Där det är möjligt samverkar vi även med grundskolan, t.ex. vid skoljogg, friluftsdagar och avslutningar. En del elever läser även vissa ämnen tillsammans med grundskolans klasser.

Vi arbetar utifrån Qualis som är ett verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet i Finspångs kommunala för- och grundskolor.

Mer information om grundsärskolan finns på:

www.skolverket.se eller via länken http://www.skolverket.se/publikationer?id=3202 (Broschyren ”Grundsärskolan är till för ditt barn”)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image