Så arbetar vi

Det finns tre arbetslag som heter:

  • Låglaget (elever förskoleklass till år 3)
  • Mellanlaget (elever från år 4 till år 5)
  • Fritalaget där personalen för fritidshemmen finns.

Vid samtal med föräldrar med annat modersmål än svenska erbjuder vi tolktelefon.

Vi är alltid nåbara genom kontaktmobil och mail. Lärare har sms-grupper för att snabbt få ut information vid behov.

Vi arbetar med kooperativt lärande och utvärderar ständigt efter Qualis-principen. Vi är även inspirerade av Hatties idéer.

Vår skola är präglad av mångfald och integration. På skolan finns just nu två internationella klasser och vi har Svenska som andraspråks lärare som arbetar med elever i årskurs 1-5. Svenska som andraspråk samarbetar med reguljär svenskundervisning.

Vi individanpassar undervisningen och har ett nära samarbete med speciallärare och specialpedagoger.

Vi har ett aktivt elevråd som arrangerar aktiviteter och upprättar regler som berör eleverna.

Vi är fysiskt aktiva genom att eleverna gör vår klassiker och de deltar även i kulturella evenemang i Finspångs kommun.

Skolan har ett specifikt fritidshem för de äldre barnen årskurs 3-5.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image