EHM

Elev Hälso Möte

Genom att experimentera med en ny modell för möten och samverkan kring en årskurs som vi kallar för EHM (Elev Hälso Möte) hoppas vi att gå från akuta insatser till ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete.

 

I sådana möten är vi en stor grupp med olika professioner och erfarenheter som samverkar kring elever i en specifik årskurs. Vi lägger fokus på saker som fungerar och saker som behöver åtgärdas. Det kan handla om insatser för hela klassen eller för enskilda individer.

 

På EHM deltar, förutom Elevhälsoteamet, alla tre mentorer och elevassistenter. För övrigt deltar en representant från praktiska-estetiska ämnen.Vi lägger stor tyngd i kollegial samverkan för det förebyggande arbetet kring våra elevers hälsa.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image