Internationella klassen

Internationella klassen på Storängsskolan tar emot nyanlända barn i åldern 7-12 år från hela Finspångs kommun.

Information om att barnen finns i kommunen får vi från Flyktingmottagningen och Migrationsverket.

Föräldrar som själva kontaktar skolan kommer främst från EU-länder, eller annat land utan att vara flyktingar, men de har uppehållstillstånd.

Innan barnet börjar sin skolgång träffas barn, föräldrar, klasslärare och skolsköterska för att informera om skolhälsovård, skola och skolsystem.

I Internationella klassen arbeter vi väldigt mycket med bilder. Vi har flera tusen bilder som representerar olika ord. Vi använder oss också av kroppsspråk. Vi börjar med enkla ord och avancerar sedan i respektive elevs takt. De elever som behöver lär sig vårt alfabet.

Eleverna undervisas i alla ämnen som ingår i vårt skolsystem från matematik till slöjd.

Alla ämnen är mycket individuellt utformade för varje elev.

Eleverna integreras i våra klasser på Storängsskolan i ämnen som slöjd, idrott och hemkunskap.

Efter avslutade studier i Internationella klassen slussas eleverna ut till den skola där ordinarie klassen finns. När eleven slutar i Internationella klassen läser de svenska som andra språk. Då fylls ordförrådet på ytterligare.

Vid varje samtal används tolktelefon. (Om inget annat önskas) 

Från november 2001 fram till i dag har vi haft barn från 40 olika länder.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image