Lågstadiet

Lågstadiet består av:

  • två klasser med årskurs 1
  • tre klasser med årskurs 2
  • två klasser med årskurs 3

Målet är att alla elever som går på Storängsskolan skall lära sig läsa, skriva, räkna. Vi individanpassar undervisningen och har ett nära samarbete med speciallärare och specialpedagoger. Vi har en helhetssyn kring eleverna och utgår från varje barns behov.

Vi använder bland annat Kooperativt lärande i undervisningen och utvärderar regelbundet enligt Qualisprincipen. 

Vi arbetar aktivt med att skapa arbetsro och med att få ett positivt klassrumsklimat.

Både personal och ledning arbetar med positiv förstärkning där alla barn får känna stöd och uppmuntran för det arbete som görs.

Vi arbetar återkommande med värdegrundsfrågor baserat på respekt och ett trevligt bemötande. Alla barn och vuxna skall känna trygghet och trivsel under sin arbetsdag.

För att skapa trygghet följer eleverna sin klass från år F-3. Hela klassen är knuten till samma fritidshem.  

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image