Organisation

Skolrådet ska bestå av representanter för föräldrar och personal på Viggestorps- och Svälthagsskolan, samt vid behov av representanter från elevrådet.

Vårdnadshavarna representeras av två klassföräldrar från varje klass, en ordinarie och en suppleant och personalen representeras av rektor, samt en representant från varje arbetslag.

Rektor är sammankallande.

Ordförande

En ordinarie ordförande och en vice ordförande utses vid första skolrådsmötet på höstterminen. Ordföranden utses från de båda skolenheterna och är mötesledare vid den gemensamma delen av skolrådet samt vid respektive skolas egna skolrådstid.

Vid det första skolrådsmötet mötet varje läsår, är rektor mötesordförande.

Sekreterare

En sekreterare från varje skolenhet utses vid första skolrådsmötet på höstterminen. Minnesanteckningar förs av fastställd sekreterare och delges föräldrar, elever, personal, samt rektor via föräldrainformationsrummet i Fronter.

Föräldrarepresentanter

Klassföreståndare och mentorer ansvarar för att föräldrarepresentanter väljs med en mandatperiod av ett läsår i taget.

Möten

Skolrådet träffas enligt överenskommelse minst två gånger per termin.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image