Lågstadiet F-3

På  lågstadiet F-3 finns det 97 elever och de är indelade i förskoleklass, klass 1, 2 och 3.

Personal

Här arbetar:

 • tre klasslärare
 • en kompanjonlärare
 • två förskollärare
 • fyra fritidspedagoger
 • två elevassistenter
 • en musiklärare
 • en textilslöjdslärare
 • en trä- och metallslöjdslärare
 • en speciallärare.

Verksamhet

Vår verksamhet vilar på sex grundpelare:

 • svenska
 • matematik
 • lek - motorik
 • natur - hälsa
 • i So/No arbetar vi med "stora" teman som till exempel kroppen och rymden, vi försöker integrera temat i det dagliga arbetet.
 • socialt samspel.

I svenskan arbetar vi med materialet Pilen som är ett lustfyllt läromedel anpassat efter elevens förutsättningar och behov. I matematiken arbetar vi med Mattestegen som bygger på gemensamma genomgångar där eleverna får lära genom samtal med varandra. Eleverna får också individanpassade uppgifter.

Att gå i förskoleklass innebär att man har mycket tid för lek med Lego, spel, pyssel och mycket annat. Social träning, grundläggande färdigheter i svenska och matematik är viktigt hos oss. Vi arbetar med förberedande läsinlärning genom "Bornholmsmodellen". Vi arbetar med Spökmatte där räknesagor är centrala, samt att vi går till skogen tillsammans med ettorna en gång i veckan. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image