Kommunala aktivitetsansvaret - KAA

kompass

Finspångs kommun har ett ansvar enligt skollagen (29 kap. 9 §) att följa upp alla ungdomar mellan 16-19 år, som inte har gått ut gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och erbjuda dem lämpliga åtgärder och aktiviteter.

I kommunen finns en samordnare som arbetar med den uppföljningen.

Samordnaren får information om:

  •  ungdomar som inte börjar något nationellt gymnasieprogram
  •  ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier eller avslutar utan fullständig examen.

När samornaren får informationen kontaktas ungdomen och erbjuds att få:

  • studievägledning och stöd att söka olika utbildningar 
  • studiebesök på olika skolor och/eller arbetsplatser
  • stöd med att kontakta Arbetsförmedlingen
  • motivationshöjande samtal
  • pedagogisk och/eller social kartläggning.

 

Vill du veta mer om det kommunala alktivitetsansvaret kan du läsa på Skolverkets webbplats, se länk under mer information till höger på sidan.  

Du är välkommen att kontakta samordnaren för dina frågor, se kontaktuppgift till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image