Finspångs kommun

Anmälan och avgifter

Använd vår e-tjänst när du ska anmäla dig till någon av våra kurser. 

E-tjänsten hittar du på portalen Mina sidor.

Elev som tackar ja till erbjuden plats stryks ur kö till övriga instrumentval. 

Kontakta kulturskolans expedition om elev önskar kvarstå i kön.

Terminsavgifter

Under läsåret görs en översyn av avgiften till kulturskolan. Fastställda avgifter gäller dock tills vidare.

ElevGrundkursÄmneskurs

Barn 1

350 kr per termin

855 kr per termin

Barn 2

175 kr per termin

535 kr per termin

Barn 3

100 kr per termin

320 kr per termin

Övriga avgifter 

  • Är eleven inte ämneskurs elev men deltar i ensemble är avgiften 290 kr per termin.  
  • Instrumenthyra 310 kr per termin.
  • Material för CD-inspelning 65 kr per gång.

Särskild kurs riktas till i huvudsak äldre ungdomar inför förberedande studier till musikhögskolan eller andra yrkesrelaterade utbildningar. Elev som antas till särskild kurs samt elever som deltar i två ämnen betalar ytterligare en halv avgift.

Avanmälan
När eleven vill sluta på kulturskolan ska en skriftlig avanmälan lämnas. Blanketten ska inför vår- och hösttermin lämnas till expeditionen senast 20 december respektive 20 maj. Annars utgår hel terminsavgift för kommande termin.
Avgiften betalas för en hel termin, även om eleven deltar oregelbundet eller slutar.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image