Anmälan och avgifter

Använd vår e-tjänst när du ska anmäla/avanmäla dig till någon av våra kurser. 

E-tjänsten hittar du på portalen Mina sidor.

Elev som tackar ja till erbjuden plats stryks ur kö till övriga instrumentval. 

Kontakta kulturskolans expedition om elev önskar kvarstå i kön.

Terminsavgifter

Under läsåret görs en översyn av avgiften till kulturskolan. Fastställda avgifter gäller dock tills vidare.

ElevGrundkursÄmneskurs

Barn 1

350 kr per termin

855 kr per termin

Barn 2

175 kr per termin

535 kr per termin

Barn 3

100 kr per termin

320 kr per termin

 

Övriga avgifter 

  • Är eleven inte ämneskurs elev men deltar i ensemble är avgiften 290 kr per termin.  
  • Instrumenthyra 310 kr per termin.

Särskild kurs riktas till i huvudsak äldre ungdomar inför förberedande studier till musikhögskolan eller andra yrkesrelaterade utbildningar. Elev som antas till särskild kurs samt elever som deltar i två ämnen betalar ytterligare en halv avgift.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image