Suzukiundervisning

på Kulturskolan

Undervisning från 5 års ålder

Undervisningen är under de första åren helt gehörsbaserad. Det innebär att du istället för att läsa noter lär dig genom att lyssna, härma och repetera - på samma sätt som du har lärt dig prata.

Inom suzukimetoden lär du dig spela tillsammans med en vuxen. Innan du börjar spela går din förälder några veckors utbildning hos läraren för att ni sedan tillsammans ska kunna öva hemma. Föräldern är också med på varje lektion.

På Kulturskolan har du både individuella lektioner och grupplektioner tillsammans med en suzukipedagog.

Till suzukiundervisning erbjuder vi ett begränsat antal platser. Kulturskolan har suzukiundervisning på fiol.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image