Kurser

Från och med årskurs 1 kan du söka till kulturskolans grundkurs för att därefter fortsätta på ämneskurs, då du kan välja mellan fler instrument. Vi erbjuder även fiolundervisning enligt suzukimetoden.

Grundkurs

Den förberedande musikundervisningen kallas grundkurs. Här får du lära dig att spela blockflöjt, stråkinstrument eller spela brassinstrument, sjunga och leka med rytmer och du får lära dig mycket om musik.
Undervisningen sker i grupp under dagtid på din skola eller i musikskolans lokaler efter skolans slut.
Efter att du har gått grundkurs kan du söka till ämneskurs.

Ämneskurs

Undervisningen sker i grupp eller enskilt och kan vara antingen på din skola under skoltid, eller på musikskolan på din fritid. Du får även möjlighet att spela i någon av musikskolans ensembler eller orkestrar.

Vi som är lärare i Kulturhuset presenterar våra instrument genom skolkonserter. Du har också möjlighet att se och pröva de olika instrumenten på musikskolans instrumentdemonstrationer.

Vi hyr även ut instrument mot en liten kostnad och i mån av tillgång. De här instrumenten finns i musikskolans ämneskurs:

  • Träblås: Tvärflöjt, klarinett, altsaxofon, blockflöjt
  • Bleckblås: Trumpet, trombon, baryton, bastuba, valthorn
  • Slagverk: Trumset, marimba, klockspel
  • Stränginstrument: Gitarr, elgitarr, elbas
  • Tangentinstrument: Piano
  • Vokal: Solosång           

Fiolundervisning enligt suzukimetoden

Shinichi Suzuki var en japansk violinpedagog som utvecklade en metod att lära små barn spela. Grundidén är att man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig tala, det vill säga genom att lyssna och härma. Musikskolan i Finspång erbjuder barn från och med 5 år att spela fiol enligt denna metod.

Föräldrar

Undervisningen inleds med en kurs för föräldern, som utbildas av läraren till barnets handledare och hjälpare. Barnet imiterar föräldern vid första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är närvarande vid lektionerna. Undervisningen är upplagd till två undervisningstillfällen per vecka, en enskild lektion och en grupplektion.

Noter

Noter används inte de första åren och alla stycken i Suzukirepertoaren lärs in och spelas upp utantill. Styckena är ordnade i en pedagogisk följd och innehåller moment som leder elevens spelförmåga vidare till nästkommande stycke. Alla stycken repeteras ständigt och elevens repertoar ökar därför ständigt.

När barnet är symbolmoget och uppnått viss spelförmåga undervisas det i notläsning och elementär musiklära. På samma sätt som barn lär sig tala, kan det lära sig musik. Av största vikt är omgivningen, uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga.

Framträda inför publik

Eleverna får också tillfälle att framträda inför publik. Det kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller i större sammanhang med många medverkande.  

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image