Både bra och dåliga resultat i skolrapporter

03 oktober 2016 kl. 15:48

Två nya skolrapporter visar både positiva resultat och mindre bra områden men som redan är kända och där Finspångs kommun jobbar för att bli bättre.

Rapporten "Bästa skolkommun"

I ”Bästa skolkommun 2016” som släpptes av Lärarförbundet* 3 oktober hamnar Finspångs kommun på plats 260 av landets 290 kommuner. Förra årets resultat var 227, och år 2014 plats 270.

Mellan 2015 och 2016 års rapporter har resultat förbättrats inom fem delområden och försämrat inom åtta. Några positiva förbättringar som kan noteras är:

  • Finspångs kommun rankas högt som avtalspart och hoppat många placeringar. Det är ett bra samarbete och det finns ett lokalt kollektivavtal som ger ökade möjligheter till kollegialt samarbete och samtidigt ger en högre lön för lärarna. Kommunen som arbetsgivare arbetar tillsammans med de fackliga företrädarna för att göra förutsättningarna bättre för skolan.
  • Resurserna till förskolan, fritidshemmen och skolan har förbättrats. Likaså lärartätheten.

-Det område som vi vet att vi har problem inom och som finns med på fyra kriterier är resultat i årskurs nio. Det är fortfarande resultaten från läsåret 2014/2015 så det är ingen överraskning för oss, säger barn- och utbildningschef Mikael Hultberg.

-Det har redan hänt och nu arbetar vi målmedvetet med att ge eleverna möjligheterna att nå målen i årskurs nio. Inga andra elevresultat från grundskolan finns med, säger han.

Rapporten "Öppna jämförelser"

Rapporten ”Öppna jämförelser” som kom 8 september från Sveriges kommuner och landsting, SKL beskriver centrala indikatorer* för gymnasieskolans resultat läsåret 2014/15. Rapporten visar bland annat att 73 procent gymnasieeleverna från Finspångs kommun tar en examen inom tre år. Medianen* för hela Sverige är 66 procent. Detta placerar Finspång på plats 41 av Sveriges 290 kommuner. 

Andelen gymnasieelever med examen* eller studiebevis* inom tre år ligger på 77 procent och de som har grundläggande behörighet till universitet och högskola är 57 procent mot medianen* i riket som ligger på 50 procent.

Den genomsnittliga betygspoängen för finspångseleverna var 14,3 mot 13,8 i riket.

Rapporten visar också att inom två år efter avslutad gymnasieutbildning är det 30 procent som studerar vidare på högskola och universitet mot 27,9 procent i riket.

Fakta om Öppna jämförelser

Rapporten ”Öppna jämförelser” som behandlar gymnasieskola redovisar både:

  • Resultat för folkbokförda elever i kommunen (de elever som bor i kommunen och som politikerna i kommunen har ett övergripande ansvar för oavsett om eleverna studerar i fristående eller kommunala skolor, eller i en annan kommuns skolor ) och
  • resultat för kommunala skolor belägna i kommunen som visar hur går det för den egna verksamheten där det finns möjlighet till direkt styrning och påverkan.

Syftet med rapporten är att fördjupa analysen om skolans resultat och diskutera åtgärder för förbättring. På så vis kan Öppna jämförelser användas som underlag för att systematiskt styra verksamheten mot högre kvalitet.

Rapporten "Lika tillgång till lika utbildning"

13 september släppte Lärarnas Riksförbund, LR, rapporten "Lika tillgång till lika utbildning". I rapporten som baseras på känd statistik från åren 2014 och 2015 hamnade Finspång på plats 290 bland landets kommuner. Trots att resultaten utifrån förra årets rapport har förbättrats inom tre områden faller Finspång kraftigt inom området ”likvärdighet”. Detta gör att Finspång backar i den totala rankingen. Via länken till höger kan du läsa mer om rapporten och Finspångs kommun kommentarer till resultatet.

 


* Förklaring av några begrepp i texten

Examen: Utbildningen på ett yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och utbildningen på ett högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen. Båda dessa examina kallas för "gymnasieexamen".

Indikator: Mått för att visa utveckling.

Kollektivavtal: Enligt medbestämmandelagen (MBL) ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Lärarförbundet: Fackförbund inom TCO som organiserar lärare och skolledare inom hela utbildningsområdet, från förskola till högskola.

Lärarnas Riksförbund, LR: Fackförbund inom Saco som organiserar lärare samt studie- och yrkesvägledare vid bland annat grund-, gymnasie- och högskolor samt vuxenutbildning.

Median: Det värde som hamnar precis i mitten av en uppsättning värden som sorterats i storleksordning.

Ranking: Placering i lista.

Studiebevis: Om gymnasieexamen ej kan utfärdas, för elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen, ska studiebevis utfärdas.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image