Invånarna ska ha höga förväntningar på skolan!

13 september 2016 kl. 10:40

Invånarna ska ha högt ställda förväntningar på bra skolor och elevresultat i Finspångs kommun. Det säger Stefan Carlsson (V) som är utbildningsråd i Finspångs kommun med anledning av den undersökning som Lärarnas Riksförbund presenterade på tisdagen.

Den 13 september presenterade fackförbundet Lärarnas Riksförbund en undersökning som belyser skillnader som finns mellan kommuner, inom kommuner och mellan skolor i Sverige utifrån elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, lärarlöner och behörighet bland lärare.

Vi känner till statistiken

I undersökningen 2016 som baseras på känd statistik från åren 2014 och 2015 hamnar Finspång på plats 290 bland landets kommuner. Trots att resultaten utifrån förra årets rapport har förbättrats inom tre områden faller Finspång kraftigt inom området ”likvärdighet”. Detta gör att Finspång backar i den totala rankingen.

Utbildningsråd Stefan Carlsson (V)-Givetvis är vi inte nöjda och invånarna ska ha högt ställda förväntningar på skola och utbildning i Finspångs kommun, säger Stefan Carlsson. Vi har en bred politisk enighet om den inriktning som finns för att utveckla skolan och just nu arbetar en tvärpolitisk lärarandeberedning med att förnya vår strategi för grundskolan.

Satsningar som ger resultat

-Rapporten bekräftar det vi redan har sett och känner till, säger barn- och utbildningschefen Mikael Hultberg. Resurserna till skolan har ökat och det pågår ett systematiskt arbete för att höja resultaten och ge våra pedagoger möjlighet att bli ännu bättre. Bland annat genomför vi satsningar inom matematik, läs- och språkutveckling.

-Vi har en långsiktig strategi där vi arbetar förebyggande och vill satsa extra på de yngre barnen, menar Mikael Hultberg. Resultaten i nationella prov för årskurs tre och sex har förbättrats både 2014 och 2015 och från våra egna mätningar vet vi att det har varit bra resultat också på våren 2016.

Samverkan för likvärdiga förutsättningar

-I ett kommunövergripande perspektiv arbetar förskolan, grundskolan och gymnasieskolan tillsammans med kommunens sociala sektor kring elevernas likvärdiga förutsättningar och tidiga insatser, tillägger bildningschef Christer Lordh.

Fakta

Mål och indikatorer i Finspångs kommuns strategiska plan och budget 2016:

 • Resultat på nationella prov ska förbättras.
 • Behörighet till gymnasieskolan ska förbättras.
 • Kommunsnittet för meritvärden i grundskolan ska vara på minst 220 poäng.
 • Godkända betyg i grundskolan - Minst 90 procent har betyg i samtliga ämnen.
 • Behörighet till högskola - Minst 95 procent behöriga på studieförberedande program.
 • Fullföljd gymnasieutbildning efter fyra år - Minst 85 procent.
 • Höga betyg i grundskola och gymnasium - Andelen elever som når betygen C – A ska öka.
 • Godkända betyg i svenska, engelska och matematik inom vuxenutbildningen - Andelen godkända ska vara minst 75 procent.
 • Vuxna med högskoleutbildning - Andelen ska vara minst 20 procent.
 • Andel elever som går vidare till högre studier inom tre år - I nivå med länet, 34,6 procent.
 • Andel som fullföljer påbörjad kurs SFI-kurs ska öka.

Utifrån den nuvarande strategiska planen jobbar Finspångs kommun bland annat med att:

 • Ta fram en ny handlingsplan för att utveckla arbetet med höga förväntningar på alla elever inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.
 • Utveckla skolbiblioteken.
 • Ta fram handlingsplan för samverkan med universitet och högskolor.
 • Genomföra systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
 • Organisera och förbättra arbete med studiehandledning på modersmål inom grundskolan
 • Utveckla läspedagogiken.
 • Öka pojkarnas motivation till studier.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image