Språklig medvetenhet – ett projekt i Finspångs kommun

27 maj 2016 kl. 16:28

Barn som lyssnar på sagaEtt starkt språk är en viktig grund för barns möjligheter att lyckas i livet. Kompetens hos lärarna blir viktig, för att på bästa sätt möjliggöra en god läsutveckling hos eleverna. Sektor barn och utbildning startar ett språkutvecklande projekt ”Språklek” i maj 2016.

För bästa resultat ska vi tillsammans utöka insatserna redan i förskoleklass och systematiskt upp i årskurserna 1-3. Kommunen har anställt fyra speciallärare/specialpedagoger, vilka är inriktade i sin kompetens mot skriftspråklig utveckling och bildar ett Språkleks-team. Dessa pedagoger kommer att finnas med ute i skolorna för att stötta och handleda förskollärare i förskoleklasserna.

Bornholmsmodellen

Bornholmsmodellen utgör grunden i det språkutvecklande- och läsförberedande arbetet. De fyra projekttjänsterna finansieras inom den statliga lågstadiesatsningen.

Förväntade effekter:

  • Personalförstärkning med 2 st Språklekspedagoger samt 2 st specialpedagoger med inriktning tal-och språk i Finspångs kommun
  • Förskoleklasslärarna ges möjlighet att vara fler personal i en elevgrupp under den projektperiod Språklek bedrivs på skolan
  • Enskild tal- och språkundervisning, ges till elever i behov av det
  • Systematisk uppföljning av kommunens samtliga elever med avseende på språkutveckling
  • Fördjupad kompetens i personalgruppen

Finspångs kommuns utbildningssatsning

Sedan i februari har fil. Li. Ingrid Häggström planerat det kommande arbetet tillsammans med Marie Doverhag, chef för centrala barn- och elevhälsan samt Åsa Amrén, rektor, vilka är ansvariga för projektet. 

I utbildningssatsningen har samtliga rektorsområden i Finspångs kommun fått delta i en heldagsutbildning för att samordna kommande läsårs Språkleks-projekt. Fortbildningen har syftat till att sätta in Bornholmsmodellen i sitt teoretiska sammanhang.

"Vi startar med barns språkliga förmåga och hur utvecklingen sker mot en mer reflekterande hållning av språkets form. Språklig medvetenhet kommer under Språkleksprojektet att behandlas och då speciellt den fonologiska/fonemiska medvetenheten", berättar Åsa Amrén, rektor på Grytgöls skola.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image