Stora vinster med minskad biltrafik till skolorna

26 augusti 2016 kl. 08:28

Med projektet "Gå och cykla till skolan – next generation" vill Finspångs kommun uppmuntra föräldrar och elever att minska på bilåkandet till skolan.

Under 2013 startades projektet "Gå och cykla till skolan – next generation" av Linköpings, Norrköpings- och Motala kommuner.

Bakgrunden var att allt fler föräldrar skjutsar sina barn till skolan enligt underlag från Trafikverket. Syftet med projektet är främst att:

  • Öka trafiksäkerheten i elevernas närmiljö
  • Förbättra elevhälsan
  • Minska miljöpåverkan

Finspångs kommun gick med i projektet under 2015 tillsammans med Kinda, Mjölby och Söderköpings kommuner.

Undersökning och fakta viktigt för säkrare trafiksituation

– Flera rektorer i Finspångs kommun har påtalat att det råder trafikkaos utanför skolorna. Genom att delta i projektet kan vi se svart på vitt hur den faktiska situationen ser ut och vad vi kan göra för att förbättra den, berättar Helena Wastesson som är trafikstrateg på Finspångs kommun.

Precis som förra året kommer flera skolor i Finspångs kommun att delta i undersökningar där elever i förskoleklass upp till år 6 får svara på hur de tar sig till skolan. Under veckorna 35 och 43 kommer Viggestorpsskolans och Svälthagsskolans förskoleklasselever delta i undersökningen. Samtliga förskoleklass till årskurs 6-elever deltar sedan under ett tillfälle under vecka 40 i inventering av transportsätt till skolan. 

Resultatet från 2015 visade att cirka 40 procent av eleverna blev skjutsade med bil till skolan.

Parallellt med undersökningarna arbetar Finspångs kommun även med att förbättra säkerheten på gång- och cykelbanor, samtidigt som man på olika sätt upplyser elever och föräldrar om trafiksäkerhet och fördelarna med att gå och cykla till skolan.

Både läromedel och reklam

– Vi har tidigare delat ut reflexer till alla grundskoleelever och till läsåret 2016/17 har vi köpt in läromedel om trafiksäkerhet till eleverna i F-6. Dessutom har alla involverade kommuner, med bidrag från Region Östergötland, gjort filmen "Bilgymnastik".

I höst kommer den bland annat att visas som bioreklam, både här i Finspång och i några av de övriga deltagande kommunerna, berättar Helena Wastesson.

En stor fördel med att gå och cykla till skolan är att eleverna får motion på köpet. Det bidrar till ökad hälsa och koncentrationsförmåga, något som bland annat får positiv effekt på elevernas studieresultat.

Vill väcka en tanke - inte förbjuda

– Det finns verkligen stora vinster med att biltrafiken till skolorna minskar. Samtidigt är vi medvetna om att alla familjers livspussel ser olika ut. Det här projektet syftar inte till att förbjuda skjuts till skolan med bil, utan snarare till att få föräldrar och elever att tänka över om de kan göra något för att bidra till en förbättring, säger Helena Wastesson.

Text: Nickas Sjöqvist

Så kan du bidra till att minska biltrafiken till skolan

  • Om möjlighet finns: gå eller cykla med barnet hela vägen till skolan.
  • Undersök möjligheten att starta upp en "vandrande skolbuss",
  • alternativt samordna skjuts till skolan med dina grannar.
  • Låt bilen stå någon dag i veckan.
  • Ställ gärna bilen en bit ifrån skolan och promenera sista biten de gånger du skjutsar.
  • Nyttja (berättigad) skolskjuts när tiderna klaffar.
  • Surfa in på www.bilgymnastik.se för att få mer inspiration och fler tips.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image