Information till dig som har barn som ska börja i förskoleklass hösten 2016

03 mars 2016 kl. 13:49

barn som tittar i bokI början av mars skickas ett erbjudande om plats i förskoleklass på någon av Finspångs kommunala skolor hösten 2016 ut till vårdnadshavare med barn som fyller sex år under 2016.

Erbjudandet skickas till den adress som barnet är folkbokförd på. Som vårdnadshavare måste du göra ett aktivt val gällande ditt barns skolplacering. Det gör du genom att återsända blanketten ifylld och underskriven i svarskuvertet som medföljer erbjudandet.

Senast den 14 mars behöver sektor barn och utbildning ha ditt svar.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image