Finspång kommun har 25 förstelärare

23 oktober 2018 kl. 13:07

förstelärareSedan i augusti i år har Finspångs kommun 25 förstelärare i våra skolor, tidigare hade vi 13. Dessa 25 är nya uppdrag där några har sökt om sina tjänster men flera är nya i sitt uppdrag som förestelärare.

Utbildningskontoret har tillsammans med rektorerna arbetat med rekryteringen och formuleringen kring förstelärarnas uppdrag. 
Förstelärarens uppdrag
Generellt ska förstelärarna driva det kollegiala lärandet ute på skolorna samt bistå skolledningen i skolutvecklingsarbetet. Förstelärare har även olika specifika skolutvecklingsuppdrag där det till exempel kan handla om matematikutveckling eller arbeta med integration. 
Försteläraren ska också medverka till: 
Stärka lärares förmåga att använda varandra som resurser i undervisningen.
Stödja lärare att förankra undervisningen i forskning och beprövad erfarenhet.
Främja en mer likvärdig undervisning.
Skapa förutsättningar för lärare att gemensamt utveckla sin egen praktik.
Lärare tillsammans driver sin egen professionsutveckling.
Kristina Lohman, utbildningschef i Finspångs kommun, hoppas att effekterna av förstelärarnas arbete ska öka likvärdighet och öka måluppfyllelse i kommunens skolor.

Utbildningskontoret har tillsammans med rektorerna arbetat med rekryteringen och formuleringen kring förstelärarnas uppdrag. 

Förstelärarens uppdrag

Generellt ska förstelärarna driva det kollegiala lärandet ute på skolorna samt bistå skolledningen i skolutvecklingsarbetet. Förstelärare har även olika specifika skolutvecklingsuppdrag där det till exempel kan handla om matematikutveckling eller arbeta med integration. 

Försteläraren ska också medverka till: 

  • Stärka lärares förmåga att använda varandra som resurser i undervisningen.
  • Stödja lärare att förankra undervisningen i forskning och beprövad erfarenhet.
  • Främja en mer likvärdig undervisning.
  • Skapa förutsättningar för lärare att gemensamt utveckla sin egen praktik.
  • Lärare tillsammans driver sin egen professionsutveckling.

Kristina Lohman, utbildningschef i Finspångs kommun, hoppas att effekterna av förstelärarnas arbete ska öka likvärdighet och öka måluppfyllelse i kommunens skolor.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image