Finspångs grundskolor gör kraftiga framsteg i årets skolranking

06 december 2018 kl. 14:30

Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar varje år en rapport "Öppna jämförelser grundskola" som baseras på elevernas resultat under vårterminen 2018. Finspångs kommuns grundskola har sedan förra året förbättrat sig ytterligare genom att placera sig på plats 132, av Sveriges 290 kommuner.

Årets rapport från SKL:s visar på en kraftig förbättring gällande kunskapsresultat för Finspångs kommuns elever. Förra året placerades sig Finspångs kommuns grundskolor på 263 plats av 290 kommuner. Årets resultat visar en kraftig förbättring med att hamna på plats 132 av landets 290 kommuner. 
Orsaken till förbättrade resultat är att fler elever nådde kunskapskraven i år 9 än tidigare. Finspångs elever i årskurs 3 och 6 visade även de på bättre resultat i nationella prov i jämförelse med elever i andra kommuner. Alla resultat i rapporten jämförs utifrån elevernas förutsättningar som exempelvis föräldrars utbildningsnivå , nyinvandrade elever med mera.  Det sammanvägda resultat innebär att Finspångs skolor resultat är bättre än det förväntade.
-Vi ser en positiv trend över elevernas resultat och att vi har en bra utbildningskvalitet på våra skolor, säger Stefan Carlsson utbildningsråd i  Finspångs kommun. Vi  är självklart glada över att arbetet ger fina resultat. De goda resultaten blir ett bevis på det goda arbete som redan görs, men visar även på delar som vi behöver arbeta vidare med, säger Stefan.
Resultaten visar till exempel att det är mycket stora skillnader mellan flickor och pojkars resultat. Flickor presterar goda resultat medan pojkarna redan i tidig ålder halkar efter i skolan.
-Det är en riktning som vi måste bryta. Samtliga kommunala skolor har fått i uppdrag att arbeta med  att förbättra pojkars förutsättningar att nå kunskapskraven säger Kristina Lohman, utbildningschef i Finspångs kommun. 
Ett stort utvecklingsarbete pågår redan på alla skolor för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, och rapporten med dess resultat bekräftar att det långsiktiga arbetet ger det resultat vi arbetar för i och med att kunskaperna hos eleverna ökar. - Men det viktigaste är att vi fortsätter att bygga tillit inom vår verksamhet och till skolan. Arbetet för att förbättra och öka kunskapen hos våra elever  gör vi varje dag, så det är med stor stolthet som jag ser att det systematiska arbetet bidrar till resultaten och skillnaden det faktiskt åstadkommer. Vi har en lojal och hårt arbetade personalgrupp inom grundskolan i Finspång, menar Kristina Lohman. All skolutveckling handlar om att hålla i och att skapa bra förutsättningar för förändring. Och den här positiva resultatsammanställningen ger oss ny härlig energi i vårt viktiga arbete att skapa en ännu bättre skola för våra barn och unga i Finspångs kommun, avslutar Kristina Lohman.
På SKL:s webbplats hittar du rapporten Öppna jämförelser i sin helhet (länk) https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/grundskola.761.html 

skola kemiÅrets rapport från SKL visar på en kraftig förbättring gällande kunskapsresultat för Finspångs kommuns elever. Förra året placerades sig Finspångs kommuns grundskolor på plats 263 av 290 kommuner. Årets resultat visar en kraftig förbättring med att hamna på plats 132 av landets 290 kommuner. 

Orsaken till förbättrade resultat är att fler elever nådde kunskapskraven i år 9 än tidigare. Finspångs elever i årskurs 3 och 6 visade även de på bättre resultat i nationella prov i jämförelse med elever i andra kommuner. Alla resultat i rapporten jämförs utifrån elevernas förutsättningar som exempelvis föräldrars utbildningsnivå, nyinvandrade elever med mera. Det sammanvägda resultat innebär att Finspångs skolor resultat är bättre än det förväntade.

-Vi ser en positiv trend över elevernas resultat och att vi har en bra utbildningskvalitet på våra skolor, säger Stefan Carlsson utbildningsråd i  Finspångs kommun. Vi  är självklart glada över att arbetet ger fina resultat. De goda resultaten blir ett bevis på det goda arbete som redan görs, men visar även på delar som vi behöver arbeta vidare med, säger Stefan.

Ett stort utvecklingsarbete

Resultaten visar till exempel att det är mycket stora skillnader mellan flickor och pojkars resultat. Flickor presterar goda resultat medan pojkarna redan i tidig ålder halkar efter i skolan.

-Det är en riktning som vi måste bryta. Samtliga kommunala skolor har fått i uppdrag att arbeta med  att förbättra pojkars förutsättningar att nå kunskapskraven säger Kristina Lohman, utbildningschef i Finspångs kommun. 

Ett stort utvecklingsarbete pågår redan på alla skolor för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, och rapporten med dess resultat bekräftar att det långsiktiga arbetet ger det resultat vi arbetar för i och med att kunskaperna hos eleverna ökar.

- Men det viktigaste är att vi fortsätter att bygga tillit inom vår verksamhet och till skolan. Arbetet för att förbättra och öka kunskapen hos våra elever  gör vi varje dag, så det är med stor stolthet som jag ser att det systematiska arbetet bidrar till resultaten och skillnaden det faktiskt åstadkommer. Vi har en lojal och hårt arbetade personalgrupp inom grundskolan i Finspång, menar Kristina Lohman.

All skolutveckling handlar om att hålla i och att skapa bra förutsättningar för förändring. Och den här positiva resultatsammanställningen ger oss ny härlig energi i vårt viktiga arbete att skapa en ännu bättre skola för våra barn och unga i Finspångs kommun, avslutar Kristina Lohman.

På SKL:s webbplats hittar du rapporten Öppna jämförelser i sin helhet (länk öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image