Storängens rektorsområde

Elev visar teckning för förälderVi vill att alla barn och föräldrar ska känna igen sig och
känna sig trygga, från sitt första år som 6 åring till skolår 5 på Storängskolan. Därför har vi utarbetat tydliga överlämnanderutiner och handlingsplaner. Vi samarbetar med Grosvads rektorsområde där våra elever avslutar sin grundskoleperiod.

Vi erbjuder barnen en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet samt stimulerar barns lust att lära.

Vår verksamhet bygger på demokrati och vi arbetar aktivt för att främja människors lika värde.

Skolor

Storängsskolan

  

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image