Fronter

Person framför dataskärm, fotograf Pia Hedman.På Vuxenutbildningen i Finspång är alla kurser kopplade till en webbaserad lärplattform som heter Fronter.

Det gör att kommunikationen mellan lärare och elev är väldigt snabb och enkel. Eleverna har tillgång till den information som hör till kurserna via lärplattformen och slipper ha allt materiel på papper, vilket både sparar miljö och ryggar.

Vid kursstart utbildas alla nya elever i att hantera lärplattformen och erbjuds också extra individuell hjälp om de inte har någon datorvana.

Historik

Elever vid datorer på vuxenutbildningscentrum, fotgrfaf Cathrine OttossonVi började använda lärplattformen Fronter vårterminen 2008 i våra kurser och upptäckte att den var ett mycket bra hjälpmedel för lärarna och eleverna. Det visar också våra utvärderingar som vi genomför vid terminsslut med eleverna.

Eleverna kan komma åt den information som rör kurserna och också lämna in sina hemuppgifter via Fronter, vilket minimerar risken för att papper kommer bort.

Läraren kan lägga ut uppgifter samt rätta dem i Fronter och på så sätt ge snabb respons. Vill läraren komma i kontakt med eleverna i en kurs kan han eller hon skriva en nyhet och alla elever får exakt samma information.

Upplägg

Person framför dataskärm, fotograf Pia Hedman.Som elev kan du skriva på ett inlämningsarbete i skolan och spara det i Fronter och sedan jobba vidare på arbetet hemifrån.

Du kan också lätt se din personliga betygsstatistik i Fronter. Har du inte dator hemma kan du sitta vid de datorer vi har på skolan och arbeta.

Även kommunikationen mellan eleverna i en kurs underlättas då du kan skriva inlägg i olika diskussionsforum i Fronter. Som elev når du också din skolmail via Fronter och behöver inte logga in särskilt på den.

Då du anmäler dig till en kurs på vuxenutbildningen får du personliga inloggningsuppgifter till våra datorer och Fronter. Samma inloggningsuppgifter använder du även hemifrån för att logga in på Fronter. Då kommer du in i ditt personliga rum i Fronter och kan därifrån navigera dig vidare till de kursrum som du har behörighet till.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image