Kursinformation

Här kan du läsa information om de grundläggande kurser som erbjuds på Vuxenutbildningscentrum i Finspång.

Grundläggande kurser

Biologi

Grundkursen i biologi ska ge dig de förkunskaper du behöver för att läsa vidare inom ämnet biologi. Det centrala innehållet i kursen är indelat i fyra huvudområden. Du kommer till exempel att få lära dig om olika ekosystem och genom fältstudier undersöka några av dem. Vi ska jobba med livsstilens betydelse för din hälsa och diskutera kring människans sexualitet. Du ska få lära dig naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och hur det har utvecklats vidare till alla de olika arterna av växter och djur vi ser idag. Vi kommer att diskutera etiskt kring olika forskningsområden inom biologin med mycket mera.

Engelska

Att förstå engelska är viktigt. Vi använder engelska vid studier, vid resor till andra länder och på jobbet. I kursen Engelska grund, lär du dig att: Tala engelska, skriva engelska och att förstå talad och skriven engelska. I kursen pratar vi även om hur folk lever i engelskspråkiga länder. Kursen är uppdelad i tre delar: Engelska X – Communication, Engelska X – Beginner och Engelska X - Advanced. Dessa delar bedöms var för sig. Undervisningen sker till största del på engelska

Historia

Det historiska perspektivet ger oss möjligheter att förstå och förändra våra liv och vår egen tid. Det centrala innehållet är uppdelat i fyra block:

  • Forntiden – 1700,
  • Industrialisering, idéer och samhällsomvandling 1700-1800,        
  • Imperialism och världskrig 1800-1950,
  • Efterkrigstid 1950-

Hur historia kan användas av människor och grupper studeras också.

Matematik

Denna kurs motsvarar till sitt innehåll ungefär det man läser i grundskolan. Du lär dig den matematik du behöver för att klara dig i vardagen. Du lär dig det du behöver för att kunna läsa vidare på gymnasiet.

Samhällskunskap

I den här kursen läser vi om demokrati och om hur Sverige styrs. Vi läser både om riksdagen och om hur kommuner styrs. Vi läser också om ekonomi. Familjens privata ekonomi  och samhällets ekonomi. Arbetsmarknaden och de lagar och regler som finns där går vi också igenom.  EU och omvärldens betydelse för Sverige jobbar vi också med. Varje vecka pratar vi också om sådant som händer runt omkring oss. Både sådant som händer i Sverige men också i övriga världen.

Svenska

I ämnet svenska utvecklar du din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. Det blir ett redskap för tänkande, lärande och kommunikation. Kursen riktar sig till dig som har svenska som modersmål och behöver stärka dina kunskaper när det gäller att läsa, skriva och tala. Du får undersöka och diskutera skönlitteratur, teater och film, öva upp din förmåga att argumentera för dina åsikter samt öva dig i att tala inför andra. I kursen får du också träna dig i att söka information i olika källor, t.ex. bibliotek och Internet. Kursens längd styrs av individuella förkunskaper, tid och målsättning. Grundläggande svenska motsvarar hela grundskolan till och med årskurs 9. Betyg sätts när du visat kunskaper på hela kursen.

Svenska som andraspråk

I den här kursen arbetar vi med det svenska språket i tal och skrift. Vi tränar läsförståelsen utifrån olika typer av text. Vi tolkar, analyserar och jämför texter och bilder. Vi arbetar med språkets struktur och uppbyggnad samt skrivregler. Vi tränar på att lyssna och uttal, att förstå och att göra sig förstådd. Vi söker information i bland annat ordböcker och datorer. Vi arbetar också med att utveckla språkliga strategier för att lära och minnas genom att söka efter nyckelord och anteckna.    

På Skolverkets webbplats hittar du mål- och betygskriterier för de olika grundläggande kurserna.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image