Prövning

Vad är en prövning?

En prövning är ett stort prov som testar dina kunskaper i en kurs för att du skall kunna få ett betyg. Det kan handla om att du har ett betyg i en kurs sedan tidigare, som du vill försöka höja till ett bättre resultat, eller pröva i en kurs du tidigare inte läst, men som du behöver ha betyg i. En prövning innebär att du läser in en kurs helt på egen hand, utan handledning, enligt gällande kursplan och betygskriterier. Se mer om detta på skolverkets hemsida, www.skolverket.se

Hur gör jag en prövning?

De flesta prövningar består av flera delar såsom skriftligt, muntligt och/eller praktiska prov. Prövningen kan delas upp på ett eller flera tillfällen, eller till och med under en längre period beroende på kurs. Även andra delar kan ingå, t ex laborationer eller andra praktiska moment. Vi rekommenderar, för att uppnå ett bra studieresultat, att inte pröva i för många kurser per halvår. En prövning är mycket mer interaktiv och mer tidskrävande än ett prov man genomför under vanliga studier.

I vilka kurser kan jag göra en prövning?

Du kan göra en prövning i kurs där du eventuellt har IG/F, i en kurs där du vill höja redan godkända betyg eller i alla kurser du inte läst tidigare. 

Du har möjlighet att göra en prövning i alla kurser som anordnas inom Bergska gymnasiet.  När det gäller gymnasiearbetet, kan prövning endast utföras på sådan utbildning som gymnasieskolan anordnar.

Var sker prövningen? 

På vilken skola prövningen sker beslutas av vuxenutbildningen bereonde på var det är mest lämpligt.

Du kan inte pröva om:

  • Du är inskriven på gymnasiet och har fått minst betyget E på kursen eller gymnasiearbetet.
  • Du är vuxenstuderande och samtidigt är inskriven på kursen.

Betalning

Prövningen kostar 500 kronor per kurs. Betala genom Internet/post/bank till bankgironummer 132-7493 och ange följande:

  • Vilken kurs/vilka kurser prövningen gäller
  • Ditt namn och personnummer 
  • Konto 3198 4810 4799 459 Prövning Vuxenutbildningen 

Inbetalad avgift återbetalas inte. Endast om vuxenutbildningen inte kan genomföra av praktiska orsaker återbetalas avgiften. Om du inte betalar blir din anmälan inte giltig. Ev. kostnader för litteratur tillkommer.

Anmälan till prövning i gymnasiekurs hittar du här (pdf 104Kb)

Ovan information om prövning i gymnasiekurs hittar du som pdf här (pdf 116Kb)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image