Särskild utbildning för vuxna

Vem kan söka och vilket utbud finns det?

Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har inlärningssvårigheter som beror på en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Du kan välja bland följande kurser som motsvarar utbildningen inom träningsskolan:

 • Individ och samhälle,
 • Natur och miljö,
 • Språk och kommunikation.

Kursen "Natur och miljö" är uppdelad i delkurserna:

 • Människa, djur och natur,
 • Vardagsmatematik.

Du kan också välja bland följande kurser som motsvarar utbildningen inom grundsärskolan:

 • Svenska, 
 • Svenska som andra språk, 
 • Matematik, 
 • Engelska, 
 • Samhällskunskap, 
 • Religionskunskap, 
 • Historia, 
 • Geografi, 
 • Fysik, 
 • Kemi, 
 • Biologi, 
 • Hem-och konsumentkunskap,
 • Teknik.

På gymnasialnivå kan du välja bland följande kurser:

 • Svenska 1, 2, 
 • Matematik 1, 2, 3.

Du kan välja kurser från alla nivåer, men du har bara rätt att söka till kurser som du inte har kunskaper i.

Orienteringskurser finns för dig som inte är säker på vilken kurs du ska söka eller vill ha stöd och hjälp att i framtiden välja rätt studier eller yrke. Där kan du även få visa vad du redan kan så att du inte behöver läsa det igen. Mer information om de olika kurserna hittar du under rubriken kursinformation i menyn till vänster.

Det kostar ingenting att studera inom Särskild utbildning för vuxna.

Kontinuerligt intag till utbildningen sker under hela året.

Hur söker man? 

Du gör ansökan på ansökningsblanketten som du hittar i länken längst ner på sidan, och lämnar eller skickar den till Vuxenutbildningen i Bergska skolan. Om du har frågor eller behöver stöd med att fylla i ansökningsblanketten kan du vända dig till någon av de personer som ansvarar för utbildningen. Namn och telefonnummer hittar du till höger på denna sida.

Vad händer när du har gjort ansökan? 

Du som har skickat in ansökan kommer att bli kallad till skolan. Där kommer du att få träffa en pedagog som tillsammans med dig gör upp en studieplan. I studieplanen kommer det att stå vilka mål du har med dina studier, vilka kurser du ska gå och hur länge du ska studera.

Betyg och intyg?

När du är klar med dina studier får du betyg om du läser kurser på grundsärskolenivå eller gymnasiesärskolenivå. Du kan få betyg A, B, C, D eller E. E är godkänt och A är högsta betyg. Du kan också få intyg som visar vad du lärt dig på kursen. Läser du på träningsskolenivå eller orienteringskurser får du endast intyg.   

Välkommen att göra din ansökan!

Här kan du ladda ner ansökningsblanketten!

Mer information om kurserna hittar du på www.skolverket.se

                                                                    

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image