Särskild utbildning för vuxna

Vem kan söka och vilket utbud finns det?

Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Kursval

Du kan välja kurser inom ramen för träningsskola, grundskola och gymnasiesärskola.

Hur söker man? 

Du gör ansökan på ansökningsblanketten som du hittar i länken längst ner på sidan, och lämnar eller skickar den till Vuxenutbildningen i Bergska skolan. Om du har frågor eller behöver stöd med att fylla i ansökningsblanketten kan du vända dig till någon av de personer som ansvarar för utbildningen. Namn och telefonnummer hittar du till höger på denna sida.

Vad händer när du har gjort ansökan? 

Du som har skickat in ansökan kommer att bli kallad till skolan. Där kommer du att få träffa en pedagog som tillsammans med dig gör upp en studieplan. I studieplanen kommer det att stå vilka mål du har med dina studier, vilka kurser du ska gå och hur länge du ska studera.

Betyg och intyg?

När du är klar med dina studier får du betyg om du läser kurser på grundsärskolenivå eller gymnasiesärskolenivå. Du kan få betyg A, B, C, D eller E. E är godkänt och A är högsta betyg. Du kan också få intyg som visar vad du lärt dig på kursen. Läser du på träningsskolenivå eller orienteringskurser får du endast intyg.   

Välkommen att göra din ansökan!

Här kan du ladda ner ansökningsblanketten!

Mer information om kurserna hittar du på www.skolverket.se

                                                                    

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image