Svenska för invandrare, sfi

Elever vid datorer på vuxenutbildningscentrum, fotgrfaf Cathrine Ottosson

Utbildning i Svenska för invandrare (SFI)

SFI är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Utbildningen inom SFI ska ge dig grundläggande kunskaper:

  • i det svenska språket,
  • om det svenska samhället.

Vem kan söka SFI?

Du har rätt att söka SFI om du:

  • är folkbokförd i Finspångs kommun,
  • har fyllt 16 år,
  • saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz.

Du som är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz och är bosatt i Finspång och har uppehållsrätt (arbetar eller studerar) kan du söka sfi. Ta med pass (för att visa medborgarskap) då du ansöker.

Hur ansöker du till SFI?

Ansökan kan lämnas till skolan direkt eller skickas till skolan via brev. Du kan lämna din ansökan när som helst under året till vår studie- och yrkesvägledare. Adressuppgifter hittar du under kontaktuppgifter till höger på denna sida. 

Du hittar ansökningsblanketten blankettportalen.

När du lämnar eller skickar in din ansökan ska du även bifoga en kopia på aktuell id-handling.

OBS! För dig som är knuten till Etableringen görs ansökan genom din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Vad händer efter det att du har ansökt?

Du kommer via brev att bli kallad till skolan. Ta med id-handling och eventuella betyg till detta möte. 

Studierna på SFI

SFI undervisningen kan ske på flera nivåer. I vilken kurs du ska börja avgörs utifrån den kartläggning som görs av dina kunskaper i svenska samt din studiebakgrund.

Skolan tillsammans med dig kommer att utforma en individuell studieplan där dina mål och din studieväg beskrivs.

På SFI finns tre olika nivåer:

 

  • Studieväg 1= kurs A och B. Här går du som har kort eller ingen skolbakgrund.
  • Studieväg 2 = kurs B och C. Här går du som har en längre skolbakgrund.
  • Studieväg 3 = kurs C och D. Här går du som är mycket studievan, vill läsa fort och arbeta självständigt.

Beroende på skolbakgrund och förkunskaper tar SFI studierna olika lång tid. Under din studietid kommer du tillsammans med din mentor utvärdera din studiegång . Du kommer även ha möjlighet att ha kontakt med Studie och yrkesvägledaren.

När du blir godkänd på en kurs sätts betyg E-A.  Du kan få ett intyg som visar vilka mål du uppnått även om du inte når betyg i en kurs.

Länk till Skolverkets information om kurserna på SFI.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image