Resursskola

Verksamhet: 3-9
Antal elever: 9
Rektorsområde: Samlat elevstöds rektorsområde

Resursskolan- En skola i samverkan med socialtjänsten i Finspångs kommun.

Skolan är en alternativ skolgång till den ordinarie skolan. Målgruppen är grundskoleelever med dokumenterad social och pedagogisk problematik.  Resursskolan arbetar för en återgång till ordinarie skolform.

Undervisningen bedrivs i smågrupper främst i basämnena svenska, engelska och matematik. Dessutom används metoder för att träna sociala färdigheter, känslokontroll, och moraliskt resonerande (ART). Viss lov- och fritidsverksamhet erbjuds för att eleverna ska få uppleva positiva aktiviteter och kunna skapa sig en trygg och meningsfull fritid. Utöver detta används ett belöningssystem där det är en tydlig struktur och belöning av positivt beteende. 

Personal på Resursskolan och socialtjänst arbetar som team i nätverk kring eleven och dess familj.

På Resursskolan arbetar 3 grundskollärare, 1 resurspedagog, 1 socialpedagog och 1 beteendevetare. Förhållningssättet präglas av att de har eleven i fokus och utgår från dennes behov. Lärare och resurspedagog ansvarar för att finna alternativa inlärningsmetoder. Socialpedagogen och beteendevetaren fokuserar på det sociala samspelet och ansvarar för de initiala kontakterna med socialtjänst och Barn- och ungdomspsyk när det gäller det övergripande familjearbetet.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image