Särskola Nyhem


Verksamhet: 7-9
Antal elever: 9
Rektorsområde: Nyhems rektorsområde


Skolans inriktning - profil

Särskolan är en del av den obligatoriska skolan och är en frivillig skolform det vill säga föräldrarna har rätt att välja mellan grundskola och särskola. Båda skolformerna är 9-åriga. Elever i särskolan har rätt att gå ett frivilligt tionde skolår.

Att gå i särskolan kan se olika ut. Vissa elever går tillsammans med grundskolans elever det vill säga i samma klass, andra särskoleelever bildar egna klasser.

Särskolan är till för de barn som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapsmål beroende på att de har en utvecklingsstörning. Även barn med autism eller autismliknande tillstånd eller barn som fått ett betydande bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada har rätt att gå i särskolan.

Särskolan följer samma läroplan som grundskolan, men kursplanerna är anpassade för särskolans elever. Målen är inte lika högt ställda som i grundskolan och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar.
Alla elever har individuella utvecklingsplaner ( IUP).

Den obligatoriska särskolan är uppdelad i två former, grundsärskola och träningsskola. De flesta elever går i grundsärskolan. Träningsskolan är avsedd för elever som inte klarar undervisningen i grundsärskolan.

Alla elever ska få intyg om genomgången utbildning. På begäran kan eleverna också få studieomdöme. Om eleverna eller föräldrarna vill kan de dessutom få ett betyg år 8, 9 och 10.

Elever som går i särskolan har automatiskt rätt till en fyraårig utbildning i gymnasiesärskolan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image