Skolnärvaroteamet

Alla skolor i Finspångs kommun arbetar med skolfrånvaro enligt en kommungemensam handlingsplan. När en elev trots insatser från skolan har fortsatt hög frånvaro kan rektor i samråd med vårdnadshavare besluta om ansökan om stöd från skolnärvaroteamet.

Skolnärvaroteamet arbetar kommunövergripande med elever i årskurs 4 – 9 med problematisk skolfrånvaro.

Skolnärvaroteamet startar alltid arbete kring elev med en kartläggning av elevens situation, i syfte att identifiera vilka hinder det finns för skolnärvaro. Utifrån denna kartläggning utformas sedan insatser kring eleven i samråd med familj och skola. Skolfrånvaron har ofta sin upprinnelse i svårigheter i olika delar av elevens tillvaro, varför det vanligen krävs olika typer av insatser för att komma tillrätta med frånvaron. Skolnärvaroteamet stöttar elev och familj, samtidigt som skolan vanligen behöver arbeta med anpassning av skolsituationen. Ibland behövs även stöd från externa aktörer, något som skolnärvaroteamet kan lotsa till.

Insatser från skolnärvaroteamet består ofta av:

  • Samtal (motiverande, stärkande, uppföljning av närvaron)
  • Praktiskt stöd med fokus på att komma iväg till skolan (t ex telefonkontakt, mötas, skjuts till skolan, arbete med andra hinder för skolnärvaro som identifierats i kartläggning)
  • Täta föräldrakontakter (t ex uppföljning, stöd kring närvarofrämjande faktorer)
  • Tätt samarbete och uppföljning tillsammans med berörda aktörer.

Skolnärvaroteamet är en del av Finspångs centrala barn- och elevhälsa (CBEH).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image