Specialpedagoger

 På Centrala elevhälsan arbetar pedagoger med specialpedagogisk kompetens.
De samverkar med förskolor, grundskolor och gymnasiet för att främja hälsa hos alla barn och ungdomar, ha fokus på barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, undanröja hinder och skapa förutsättningar för växande och lärande.

 I det specialpedagogiska arbetet ingår

 • pedagogisk handledning till arbetslag och enskild personal
 • kvalitetsutveckling på kommunnivå
 • analyser och uppföljning utifrån beslutade kunskapsstationer
 • utbildning/fortbildning
 • kunskapsinhämtning kring forskning
 • kontakt med andra aktörer/kommuner

Specialpedagogisk spetskompetens finns inom följande områden:

 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • tal och kommunikation
 • hörsel och syn
 • läs- och skrivsvårigheter
 • utvecklingsstörning

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image