Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges möte är den 27 mars är inställt. Nästa möte blir den 24 april.

Anslag av protokoll

Arbetsgivardelegationen 2019-03-12

Anslaget: 2019-03-22

Tas ner: 2019-04-15

Datum för sammanträde: 2019-03-12

Organ/nämnd: Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 12-20

Kommunstyrelsen 2019-03-04

Anslaget: 2019-03-12

Tas ner: 2019-04-03

Datum för sammanträde: 2019-03-04

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 71-96

Sociala myndighetsnämnden 2019-03-07

Anslaget: 2019-03-08

Tas ner: 2019-04-01

Datum för sammanträde: 2019-03-07

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 70

Valnämnden 2019-02-20

Anslaget: 2019-03-06

Tas ner: 2019-03-27

Datum för sammanträde: 2019-02-20

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 11-24

Kommunfullmäktige 2019-02-27

Anslaget: 2019-03-06

Tas ner: 2019-03-28

Datum för sammanträde: 2019-02-27

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 22-42

Bygg- och miljönämnden 2019-03-05

Anslaget: 2019-03-05

Tas ner: 2019-03-28

Datum för sammanträde: 2019-03-05

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 20-32

Andra anslag och kungörelser

Kungörelse - antagen detaljplan

Anslaget: 2019-02-27

Tas ner: 2019-03-21

Detaljplan för kv. Tättingen och kv. Blåduvan, Finspång antogs av Kommunstyrelsen
den 21 januari 2019.

Planens syfte är att utöka byggrätterna för fastigheterna i kvarteren Tättingen och Blåduvan. Detta genom att möjliggöra tillbyggnader i form av t.ex. inglasade uterum genom att minska mark som inte får bebyggas inom befintlg tomtmark.

Detaljplanen vann laga kraft den 20 februari 2019.

Kontakt

Carina Olofsson
Kanslichef
Kansliavdelningen

0122-850 06
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.