Officiell anslagstavla

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden och tillkännagivanden av justerade protokoll.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Det finns fortfarande även möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan i kommunhusets entré.

Möjlighet att överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Det finns två olika sorters överklaganden:

  • Förvaltningsbesvär – överklagande av myndighetsbeslut mot enskild
  • Laglighetsprövning – prövning av lagligheten i kommunens beslut

Kommunala beslut som inte ska överklagas på annat sätt enligt särskild lagstiftning får överklagas genom laglighetsprövning enligt 13:e kapitlet i kommunallagen. Du måste skicka överklagan inom tre veckor från det datum då vi tillkännager här på kommunens anslagstavla att protokoll med beslutet har justerats.

När du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning är det bara beslutets laglighet som kan prövas. Domstolen kan bara upphäva beslutet, inte ändra det. För att få överklaga måste du vara kommunmedlem.

På sidan med rubriken "Överklaga ett beslut" kan du läsa hur du gör om du vill överklaga ett beslut.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image