Arbeta hos oss

Äldre man med personal vid ett äldreboende Foto:Camilla AxelssonFinspångs kommun är kommunens näst största arbetsgivare. Hos oss kan du göra skillnad. Genom öppenhet, tillit och ständiga förbättringar skapar du välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare. Med jobbet följer goda utvecklingsmöjligheter.

Information om kommunen

Finspångs kommun har drygt 21 000 invånare. Kommunen är organiserad i 5 sektorer under en verksamhetsnämnd; kommunstyrelsen. Våra största verksamhetsområden är skola och barnomsorg samt vård och social omsorg och vi arbetar även med samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor med mera.

Näringslivet domineras av högteknologiska internationella industrier. Närheten till naturen och ett stort utbud av idrotts och motionsanläggningar, bland annat ett äventyrsbad med friskvårdsanläggning, är några av våra lokala plusvärden.

Det arbete som utförs i kommunen har stor betydelse för medborgarna och bidrar till att utveckla samhället och välfärden. Vi gör skillnad!

Enligt undersökningar har kommuner och landsting har de mest engagerade medarbetarna på arbetsmarknaden.

För att kunna fortsätta att leverera hög kvalitet på våra tjänster och utföra de uppdrag vi fått av de politiskt förtroendevalda måste vi få kompetenta medarbetare att stanna kvar och även lyckas rekrytera duktiga medarbetare. Det är medarbetarna som är vår viktigaste resurs och det är i mötet med invånarna som vi når framgång.

Personalpolitik

Kommuninvånarnas vilja tolkad som politiska beslut fattade i demokratisk anda anger målen för kommunens verksamheter. En kontinuerlig, väl känd och framåtsyftande personalpolitik stödjer måluppfyllelsen. Kommunens tjänster utvecklas och förändras i takt med kommuninvånarnas behov.

Lyhörda, kompetenta och motiverade medarbetare är en förutsättning för en väl fungerande kommunal verksamhet. Kommunens samlade resurser används på ett optimalt sätt till nytta för medborgarna.

Hörnstenarna i personalpolitiken är det goda medarbetarskapet, det goda ledarskapet, goda samverkansformer och en bra arbetsmiljö och utvecklande arbetsklimat.

Läs mer om vår personalpolitik i vårt personalpolitiska program.

Personalfakta

  • Vi är ca 1 600 medarbetare. Vi är den näst största arbetsgivaren i kommunen.
  • De största yrkesgrupperna är undersköterskor, vårdbiträden, grundskolelärare, förskollärare och barnskötare.
  • Vi har över 100 olika yrken inom våra verksamheter.
  • 87 procent av alla medarbetare är kvinnor.
  • Vi har ett stort rekryteringsbehov idag och framöver.
  • Vi räknar med att rekrytera ungefär 100 personer varje år.
/script>

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image