Medarbetare

Introduktion av nyanställda hösten 2012, foto Stig KarlssonEngagerade och motiverade medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för att vi ska kunna tillhandahålla verksamhet av hög kvalitet.

Våra verksamheter är personalintensiva och det är den enskilda medarbetarens kompetens som bidrar till att verksamheten håller den kvalitet som eftersträvas. Det är också hos medarbetaren som den stora potentialen för utveckling återfinns.

Kommunen verkar för en god arbetsmiljö, eftersträvar att alla ska ha rätt kompetens och att alla ska kunna erbjudas heltidstjänst.

Verksamheterna planerar och dimensionerar sina personalresurser för största möjliga samhällsnytta. Mångfald är en viktig faktor som ger perspektiv att möta mångfalden bland medborgarna, det berikar och bidrar till samhällsnyttan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image