Vår vision och ledstjärnor

Kommunfullmäktige har beslutat fastställa följande vision för Finspångs kommun:

Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande.

Visionen innehåller värdeord och kärnvärden.

Läs mer om våra värdeord och kärnvärden i strategisk plan och budget.

En gemensam värdegrund, förtydligat i ledstjärnorna; ansvar, serviceanda och utveckling och till ledstjärnorna kopplade förhållningssätt och arbetssätt, är viktig för samtliga kommunens medarbetare.

Den gemensamma värdegrunden bidrar till ett stimulerande och tillåtande arbetsklimat med fokus på att bra kvalitet ska levereras till medborgarna.

Vår värdegrund

Ledstjärnor

Förhållningssätt

Arbetssätt

Ansvar

Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattade beslut

Vi är medskapande och tar ansvar för resultatet

Serviceanda

Vi har kunder och brukare i fokus

Vi möter varje individ med respekt

Utveckling

Vi tänker nytt, omprövar och finner nya lösningar

Vi tar tillvara samverkan och kreativitet

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image