Våra förmåner

Anställningsförmåner inom Finspångs kommun

Vi erbjuder dig:

Ett betydelsefullt arbete med tydliga mål

Hos oss arbetar du för andra människor med andra människor.
Du har en viktig samhällsfunktion och tillsammans har vi ett samhällsansvar för människors ekonomiska och sociala trygghet, möjligheter till god vård och omsorg samt bra skola och goda uppväxtvillkor.

Utvecklings- och karriärmöjligheter

En viktig förutsättning för att du ska kunna göra ett bra jobb är självklart att du har rätt kompetens. Som medarbetare hos oss har du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, både genom kompetensutveckling och genom engagemang, vilja och att ta mer ansvar i ditt arbete.

Aktivt arbete med lönebildning

Vi tillämpar individuell lönesättningen som baseras på arbetets svårighetsgrad, din kompetens samt sättet att utföra arbetet. Det ska löna sig att förbättra sina arbetsresultat, att utvecklas i arbetet och att ta på sig nya och kanske mer krävande arbetsuppgifter.

Semester

Du har 25 semesterdagar enligt semesterlagen. Dessutom har nästan alla medarbetare avtal som ger fler semesterdagar. Under året du fyller 40 år får du 31 dagar och vid 50 år 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester.

I många verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar balansen mellan arbete, fritid och familjeliv.

Inom vissa avtalsområden finns även möjlighet att växla in semesterdagstillägget mot extra semesterdagar.

En hälsofrämjande arbetsplats

Som tillsvidareanställd medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag på 1200 kronor per år och du har stor möjlighet att välja vad just du är intresserad av att göra. Som visstidsanställd har du också möjlighet att få del av friskvårdsbidrag.

Vår företagshälsovård, Previa, är en expertresurs inom områdena arbetsmiljö, friskvård/hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Som medarbetare erbjuds du också hälsokontroll vart tredje år.

Vi har rökfri arbetstid och årligen arrangeras en hälsovecka.

Som medarbetare finns möjlighet att ta cytologprov och mammografi på arbetstid om du inte kan gå på annan tid.

Personalklubb

Finspångs kommuns personalklubb heter Kommandå. Verksamheten vänder sig till anställda, förtroendevalda, pensionärer och i vissa fall även till respektive.

Ett av Kommandås övergripande mål är att stärka samhörigheten och den sociala gemenskapen bland anställda och förtroendevalda.

Sjuklön

Vid sjukdom får de flesta medarbetare, efter sjuklöneperioden på 14 dagar, ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet. Det gäller dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Om du varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 180 kalenderdagar i följd och som längst till dess barnet är 24 månader.

Försäkring

Medarbetare inom Finspångs kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Du omfattas av kollektivt avtalade försäkringar.

Pension

Avtalspensionen bygger på att arbetsgivaren betalar in en premie som motsvaras av en viss procentenhet av lönen.

En omtyckt förmånsportal ”Fördel Finspång”

Fördel Finspång är en förmånsportal där du som anställd kan erhålla olika förmåner i en individanpassad portal. Du kommer också att se din totala kompensation som anställd i Finspång kommun.

Exempel på förmåner är:

  • Bruttolöneavdrag på ögonlaseroperation, överviktsoperation, fertilitetsbehandling och snarkoperation.
  • Nettolöneavdrag på cykelköp, läkartjänsten KRY samt professionell rådgivning inom karriär och hälsa.
  • Rabatter vid inköp hos olika leverantörer.
  • Terminalglasögon
  • Lifeplan pensionstjänst

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image