Finspång klättrar 45 platser på Svenskt näringslivs ranking

20 september 2016 kl. 09:01

Finspång går framåt i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. 2016 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2016 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) och UC (Upplysningscentralen)

Service och attityder har blivit bättre

Finspångs kommun klättrar 45 platser på Svensk näringslivs ranking till plats 147. Via enkätsvaren kan man se att Finspångs kommun framförallt förbättrat sitt resultat kring service till företagen, tillämpning av lagar och regler samt framförallt skolans, tjänstemän och politikers attityd till företagande. Även inom områdena konkurrens från kommunen och tillgång till kompetens går vi starkt framåt.

- Det känns självklart jättekul att företagen i Finspång upplever kommunen som en bra plats att driva sitt företag på säger Kommunstyrelsens ordförande i Finspång Anders Härnbro (S).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image