Finspång backar i ranking av företagsklimatet

26 september 2017 kl. 13:33

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och den sista tredjedelen är statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) och UC (Upplysningscentralen) Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Finspång backar i rankingen till plats 214.

Den primära målgruppen för undersökningen är företag med minst en anställd. Det finns 488 stycken sådana i Finspångs kommun varav 91 har svarat på enkätfrågorna. 82 av dessa har mellan 1-25 anställda och kontakten med kommunen har framförallt skett vid tillsyn och tillståndsärenden.

Service och attityder har försämrats

Det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i kommunen är 3,2 där 3 anses vara godtagbart. Förra årets sammanfattande omdöme låg på 3,4. I enkätsvaren kan man se att Finspångs kommun i år framförallt försämrat sitt resultat kring service till företagen och tjänstemännens attityd till företagande. Service till företagen får omdömet 2,7 vilket är en tillbakagång med -0,4 jämfört med riket och -0,5 jämfört med vårt eget resultat förra året. Det mest positiva resultatet finns i skolans attityder till företagande som får 3,9.

– Vi behöver bli bättre i kontakten med företagen och ge bättre service. Det kräver tillgänglighet och en bättre dialog. Vi kommer att stärka organisationen och våra processer och det är ett arbete som redan är påbörjat säger kommunstyrelsens ordförande i Finspång Ulrika Jeansson (S).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image