Nätverk

Finspångs kommun samverkar i olika nätverk för att främja tillväxten i kommunen samt att bibehålla en bra dialog med näringslivet.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet består av ledande politiker, ansvariga tjänstemän och representanter från näringslivet. Det ska driva idéer och frågor som rör företagandet i Finspångs kommun i syfte att skapa attraktionskraft för nyföretagande och företagsetableringar i kommunen.

Bruksnätverk

Finspångs Kommuns landsbygd präglas av flera levande bruksorter med moderna företag inom framför allt metallbearbetning. Syftet med nätverket är att föra en dialog kring de eventuella problem som ett landsbygdsföretag kan känna av.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image