Bruksnätverk

Finspångs Kommun präglas av flera levande bruksorter på landsbygden. Flera av bruksorterna har ännu idag en levande industritradition med moderna företag med framför allt metallbearbetning. 

Ett initiativ har tagits till en etablering av ett Bruksnätverk där många av dessa företag ingår. Syftet med nätverket är att föra en dialog kring de eventuella problem som ett landsbygdsföretag kan känna av. Logistik, infrastruktur samt arbetskraftstillgång är exempel på frågor som belyses i nätverket. Finspångs Kommun har en viktig roll i samordningen av nätverket.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image