Serveringstillstånd

Det behövs nästan alltid tillstånd för att få servera alkohol. Det gäller både för servering till allmänheten och för föreningar och andra slutna sällskap.

Alkohollagen

Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få sälja och servera alkohol. Lagen syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar och också begränsa tillgängligheten av alkohol i samhället. Det ställs höga krav på kök och mathållning för att få tillstånd till alkoholservering. Därutöver krävs också att serveringsansvariga har dokumenterat god kunskap om alkohollagen. Åldersgränser finns också som ett särskilt skydd för ungdomen.

Alkohollagen

I pdf-filerna nedan kan du läsa om vad alkohollagen innebär för dig som ska ansöka om serveringstillstånd och hur du som redan har ett serveringstillstånd påverkas.

Kunskapsprov i alkohollagen

Du som söker ett serveringstillstånd för alkoholdrycker eller vill erbjuda provsmakning i kommersiellt syfte måste göra ett kunskapsprov i alkohollagen.

Kunskapsprovet skrivs hos kommunen och är framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Provet är webbaserat och omfattar fyra områden;

  • 1. alkoholpolitik
  • 2. regler kring servering
  • 3. tillsyn
  • 4. mat och utrustning

Utbildningsmaterial om alkohollagen (pdf fil 117 Kb, öppnas i nytt fönster)

Det blir inga frågor om teknisk sprit på provet. Provtiden är 90 minuter. Inga hjälpmedel är tillåtna och sökande ska kunna legitimera sig vid provtillfället.

För godkänt resultat måste du ha minst 75 procent rätta svar inom varje område. Du har rätt till två omprov. Skulle inget prov bli godkänt är det en grund för att avslå ansökan om serveringstillstånd.

Praktisk information

När din ansökan om serveringstillstånd har kommit in till kommunen görs en bedömning av vem eller vilka personer i den sökande organisationen som behöver göra provet. Kunskapsprovet genomförs hos kommunen på avtalad tid. Provet rättas av Statens folkhälsoinstitut och resultatet skickas till tillståndsinspektören.

Olika typer av tillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd som också kostar olika mycket.

Från och med den 1 januari 2013 gäller nya taxor för serveringstillstånd. Läs mer i pdf-filen nedan:

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (pdf-fil 48 Kb, öppnas i nytt fönster)

Ansökan

För att Finspångs kommun ska kunna behandla ansökan som serveringstillstånd krävs enligt lag en skriftlig ansökan till oss om det är i vår kommun som serveringen ska bedrivas. 

Ansökan skickas till Samhällsplaneringsenheten enligt adress på blanketten. Märk kuvertet med "Serveringstillstånd".

Ansökningsblanketter kan du hämta hem på blankettportalen Mina sidor.

Vi börjar handlägga din ansökan när vi har fått kvitto på inbetald avgift. Inbetalningen görs till konto: 132-7493. Märk inbetalningen med Alkoholtillstånd samt avsändare.

Handläggningstiderna varierar över året. Under semesterperioden juni-augusti samt under jul- och nyårshelgen kan handläggningen ta extra lång tid. Normal handläggningstid är cirka;

  • två veckor för slutna sällskap
  • fem veckor för tillfälligt tillstånd till allmänheten
  • åtta veckor för permanent tillstånd till allmänheten.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image