Återvinning

bil och släpkärra med avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

Företag, lantbruk, verksamheter och föreningar ansvarar själva för att det avfall som uppkommer sorteras och omhändertas på ett bra sätt.

Du får kostnadsfritt lämna in avfall som omfattas av producentansvar. Det betyder att du gratis kan lämna batterier (små) och bilbatterier, elavfall, förpackningar av metall, glas, plast och papper, ljuskällor, vitvaror samt tidningspapper och returpapper. Du får även lämna in metallskrot, schakt, sten, tegel och glas utan kostnad. Övrigt avfall, förutom så kallat farligt avfall, kan mot en avgift lämnas in på Sjömansängs ÅVC.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image