Vad händer med avfallet?

elkablar återvinningEn mycket stor del av det avfall som lämnas in på Sjömansängs ÅVC återvinns. Här är några exempel:
• Bildäck, bildäck på fälg (alla sorters däck) återanvänds och energiåtervinns – utsläppen renas.
• Blybatterier, till exempel bilbatterier, mc-batterier återvinns och blir nya batterier.
• Elektronik, till exempel telefoner, elkablar, tv, datorer, kyl o frys, batterier, lampor. Det återvinns i Hovmantorp, Katrineholm, Norrköping och Järna.
• Komposterbart, till exempel löv, gräs, jord, fallfrukt, sågspån. Det blir jord till sluttäckningen av vår deponi.
• Metallskrot till exempel cyklar, diskbänkar, plåttak, hönsnät. Det sorteras och återvinns i Norrköping.

Energiåtervinning

Vanliga hushållssopor (5 000 ton hushållsavfall från Finspång plus 22 000 ton hushållsavfall från andra kommuner), källsorterat avfall från industrier och byggprojekt och rester från skogsbruk (22 000 ton) används som bränsle i vårt värmeverk och blir energi i form av fjärrvärme till nära 900 fastigheter i Finspångs tätort.

Så här går det till

  1. Källsortering. Här är det viktigt att du gjort ett bra jobb. Det är inte mycket som ska hamna i soppåsen till slut. Här är några exempel på vad du kan lägga i soppåsen: matavfall, damsugarpåsar, blöjor, skräp från badrummet (till exempel bomullstussar, tops, sanitetsartiklar), disk- och tandborstar, kuvert och Post-it lappar, snus, våtservetter, vinkorkar, CD/DVD-skivor, presentsnören och stearinljus.Lastbil tippar en container med sopor vid värmeverket i Finspång (Fotograf: Marielle Johansson)Värmeverkspersonal lastar in sopor med hjälp av en gripklo (Fotograf: JS gruppen Malmö)
  2. Förbränning i värmeverket. När sopbilen hämtat dina sopor körs de till värmeverket och tippas i en avfallsficka. Härifrån lyfts soporna med jämna mellanrum in i avfallspannan och eldas upp.
  3. Rökgasrening. När avfallet förbränns renas rökgaserna och utsläppen från vår skorsten ligger med god marginal under satta gränsvärden. Reningen görs med hjälp av kalk och den aska som bildas innehåller till kalk bundna föroreningar och tungmetaller. Askan transporteras sedan till Norge för omhändertagande.
  4. Restprodukter. Slagg eller bottenaska är sådant som inte bränts upp i avfallspannan. Det kan till exempel vara sten, glas och skrot. Vi sorterar ut metallerna (går till återvinning) och resten används som utjämningsmaterial för sluttäckning av vår deponi.

Tänk på
Ju bättre sorterade sopor detso bättre fungerar processerna i värmeverket. Glas, metall, grus, betong och cement till exempel hör inte hemma i hushållssoporna.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image