Ditt avfall

Man med orange jacka välter sopor in i sopbil, fotograf Nils-Göran Swartz.Alla fastigheter i vår kommun ska ha ett abonnemang för hushållssopor. Hushållsavfall hämtas måndag-fredag året runt, oavsett röda dagar av vår entreprenör. Om det skulle bli några ändringar informerar vi om det i förväg.

Fastigheter som inte har kommunalt avlopp utan en enskild avloppsanläggning ska ha ett abonnemang för slamtömning. Anläggningen ska tömmas med ett visst intervall beroende på vilken typ av avloppsanläggning du har. Är din toalett varken ansluten till det kommunala avloppet eller en enskild avloppsanläggning kan du abonnera på latrinhämtning hos oss.

Om du vill anlägga ett enskilt avlopp, det vill säga ett avlopp som ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet, eller hantera ditt latrin på något annat sätt än ovan ska du söka tillstånd hos kommunens miljöenhet.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image